Op 3 december 2019 is Wereld Wonder B.V. helaas failliet verklaard.

Graag verwijzen wij aanstaande moeders en vaders door naar Lieve Kraamzorg, een Kraamzorgbureau in de regio Haaglanden waar in de afgelopen jaren mee werd samengewerkt en waar een aantal medewerkers aan de slag zal gaan.

Lieve Kraamzorg heeft zich bereid verklaard om alle afgesproken zorgbehoeften te verstrekken. Lieve Kraamzorg is het best te bereiken via de website www.lievekraamzorg.nl en telefonisch op 070 – 783 00 56Crediteuren kunnen hun vorderingen indienen bij de curator:

Per post:
HJF Advocaten B.V.

mr. M Spaa
Postbus 50
2270 AB VOORBURG

Per email:
evanderham@hjfadvocaten.nl