Contact

Kraamzorg Wereld Wonder

Lijnbaan 32 | 2512 VA Den Haag
Contact: administratie@wereldwonder.nl
Telefoon: 070 305 1870
Spoednummer: 06 23 94 59 59

Samenwerkende partners

Kraamzorg Wereld Wonder is een onderdeel van Moeder Kind Punt.
Meer informatie kun je vinden op www.moederkindpunt.nl

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene leveringsvoorwaarden: Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder

Privacy reglement

Bekijk het reglement voor de privacy van persoonsgegevens (AVG2018): Privacy reglement

Klachtenfunctionaris

Wil je graag een klacht melden? Geef jouw klacht door aan de klachtenfunctionaris:

Mvr. mr. M.B. de Vries via